• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з батьками

Україна

Кам’янський Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

рокитнівської районної ради рівненської області

___________________________________________________________

Е-mailsсhool_kam@ukr.netкод ЄДРПОУ 39292930

34220, с.Кам’яне, вул.Шкільна, 1. Тел. 0988835251

НАКАЗ

30.04.2020 с.Кам’яне №

Про організоване закінчення 2019/2020 н.р. та проведення підсумкового оцінювання учнів

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»та у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), на виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-213 від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»

НАКАЗУЮ:

1. Адміністрації закладу:

1.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

1.2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

1.3. Завершити навчальний рік 29 травня 2020 року відповідно до структури, визначеної закладом на початку навчального року, 29 травня 2020 року провести Свято останнього дзвоника в онлайн режимі.

1.4. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

1.5. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі.

1.6. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня 2020 року.

1.7. На виконання наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнити від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту зробити запис «звільнений(а)».

1.8. Мати на увазі, що учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Муузиці О.В.:

2.1. Скласти і подати на затвердження графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, для учнів, які не мають можливості навчатися дистанційно і не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. (Додаток 2.)

2.2. Розробити і затвердити графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

3. Педагогам закладу:

3.1. Спланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип здоров'язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів.

3.2. Забезпечити всім учням доступ до підсумкових навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

3.3. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

3.4. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.

3.5. Навчальні екскурсії та навчальну практику провести в режимі онлайн відповідно затвердженого графіку (наказ по закладу від 06 вересня 2019 року № 159 «Про порядок організації та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів школи та дотримання безпеки життєдіяльності під час їх проведення»).

3.6.При проведенні контрольних робіт керуватися затвердженим раніше графіком проведення контрольних робіт у ІІ семестрі, враховуючи зміни викликані впровадженням карантину. (Додаток 1)

3.7. Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

3.8. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

3.9. Для учнів 1-2-х класів початкової школи застосувати формувальне та підсумкове оцінювання.

3.10. Для учнів 3-4-х класів, учнів базової та профільної школи застосувати поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

3.11. Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі.

3.12. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв'язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо).

3.13. Не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

3.14. При оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання забезпечити зворотній зв'язку вчителя з учнями.

3.15. Поточне оцінювання здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі йоговиди: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.

3.16. За відсутності засобів Інтернет-зв'язку, зворотній зв'язок з учнями підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

3.17.Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) для всіх здобувачів освіти забезпечити віддалено, із використанням цифрових технологій.

3.18. Підсумкову оцінку за семестр виставити з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

3.19.Учнів, які не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, оцінити за результатами проведення підсумкової контрольної роботи, згідно додатку 2.

3.20. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записати в класний журнал без зазначення дати їх проведення.

3.21. Річне оцінювання виставити з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

3.22.Відповідно до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 року №338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листа МОН від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» навчально-польові збори провести дистанційно.

3.23. Враховуючи те, що Програма 3-денних НПЗ передбачає практичне виконання контрольних нормативів, у зв’язку із карантинними заходами здобувачі освіти 11-х класів не в змозі у повному обсязі виконати практичну частину контрольних нормативів, тому оцінювання теоретичних знань провести у вигляді тестів, які розміщаються на порталі «На урок», де здобувачі освіти опрацьовують завдання.

3.24. Оцінювати знання учнів з фізичної культури враховуючи як знання теоретичного матеріалу так і практичної частини.

4. Учителям 1-2 – х класів НУШ:

4.1. Застосувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснити шляхом спостереження за поведінкою учнів у різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

4.2. Завершальне підсумкове оцінювання здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

4.3. Заповнити другу частину свідоцтва досягнень, що складається з оцінювання предметних компетентностей до 28травня.

4.4. При здійсненні формувального оцінювання орієнтуватися на обов’язкові результати навчання та компетентності учнів початкової школи, визначені Державним стандартом початкової освіти і очікувані результати, зазначені в освітній програмі.

6. Класним керівникам:

6.1. Учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

6.2. Заздалегідь повідомити учнів та їх батьків про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу.

6.3.До 04 травня 2020 року надіслати учням графік проведення підсумкових контрольних робіт, у якому буде зазначатися: форма та вид роботи з кожного навчального предмета; необхідні для цього ресурси; дата та тривалість проведення (для синхронного режиму); дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

7. До 12 травня 2020 року бібліотекарю закладу Місюрі Л.П.. скласти та подати на затвердження графік здачі підручників учнями закладу.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК Тетяна МІНІЧ

Як діяти батькам у випадку булінгу — поради юристів

Офіс Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова опублікував поради юристів для батьків чиї діти страждають від булінгу — регулярного, повторюваного знущання від інших учасників освітнього процесу.

Якщо ви дізналися, що вашу дитину цькують, або помітили певні ознаки того, що вона страждає від булінгу, поговоріть з дитиною та з'ясуйте у неї якнайбільше фактів і подробиць про заподіяну їй шкоду.

Тут важливо відокремити факти від емоцій, хоча емоції в таких випадках, звісно, зашкалюють. Варто відрізнити звичайний конфлікт від систематичного цькування, бо саме регулярне, повторюване знущання і є булінгом. Правила та закони розповсюджуються на всіх учасників булінгу, незалежно від віку. Різниця лише у відповідальності.

Якщо ви впевнилися, що булінг мав місце, зверніться до адміністрації закладу освіти, прямим обов'язком якої є створення безпечного, вільного від насильства, булінгу та будь-яких форм дискримінації освітнього простору. Це визначено частиною 3 статті 26 Закону України «Про освіту».

Ваша заява про булінг має бути оформлена у письмовій формі, державною мовою, зі вказанням прізвища, ім’я, по батькові заявника, адреси проживання, контактного телефону.

У заяві має бути:

• розгорнутий опис фактів булінгу (відокремлюйте їх від емоцій);

• ваш статус: постраждалий, представник постраждалого чи свідок булінгу);

• розгорнутий виклад фактів булінгу;

• тривалість булінгу;

• дата її подання;

• особистий підпис.

Треба пам’ятати, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (тобто звернення без вказання прізвища, імені та по батькові особи, що звертається) чи з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і не розглядається.

Заява має бути зареєстрована у закладі освіти. Варто написати заяву у двох екземплярах (або зробити ксерокопію). Після її реєстрації у закладі, на одному примірнику працівник школи має поставити вхідний номер та дату заяви, і віддати її вам. Інший примірник залишається у закладі освіти. Так ви в будь-який момент доведете факт звернення до керівника. Цей принцип оформлення заяв використовується у всіх випадках звернення до керівництва та органів влади.

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу має бути розміщений на сайті закладу освіти: це вимога частини 2 статті 30 Закону України «Про освіту».

Якщо він відсутній ви можете використовувати інші сайти та вказати керівництву школи на обов'язковість розміщення такої інформації. Ось зразок оприлюднення такого порядку на сайтах Зірненської школи Рівненської області та школи №11 м. Києва.

Керівник повинен розглянути вашу заяву про випадок булінгу, видати письмовий наказ про проведення розслідування, у якому визначити уповноважених осіб і створити комісію з розгляду випадку булінгу. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники, психолог та соціальний працівник, батьки потерпілого та батьки булера, керівник закладу освіти, інші зацікавлені особи.

Створена комісія проводить розслідування, з'ясовує, чи це є інцидент разовим випадком, чи це дійсно регулярне цькування, тобто - булінг. Якщо комісія визнала факт булінгу, то керівник закладу освіти зобов'язаний повідомити про це уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

У випадку, коли керівник закладу не повідомить поліції про факт цькування, муситиме заплатити штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це — від 850 до 1700 грн) або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку (абзац 2 стаття 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Якщо ви як батько чи мати не входите до складу комісії, керівник закладу має письмово повідомити вас про визнання або невизнання комісією факту булінгу. Рішення комісії оформлюється у письмовому вигляді.

Копію цього рішення ви маєте право отримати: для цього треба написати запит на доступ до публічної інформації у відповідності із вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У випадку коли комісія не визнала факт булінгу, а ви з цим не згодні, ви маєте право звернутися до органів Національної поліції із відповідною заявою. До неї радимо додати копії ваших попередніх заяв та документів.

Коли керівник закладу освіти відмовляється приймати скаргу про булінг або не здійснює необхідних дій для розслідування, які зазначені вище, ви можете звернутися до місцевого управління освіти.

Якщо з певних причин ви не бажаєтє звертатися до керівництва закладу освіти або управління освіти із відповідною заявою про булінг, ви можете звернутися одразу до Національної поліції України та/або до Служби у справах дітей.

Коли факти свідчать про те, що дитина зазнала булінгу з боку педагогічного працівника , необхідно подавати заяву до місцевого управління освіти щодо перевірки методів виховання з боку педагогічного працівника та обов’язково подати заяву до органів Національної поліції та Служби у справах дітей.

Також варто звернутися до неурядових організацій (громадських організацій, що займаються захистом прав людини, надають юридичну допомогу тощо), що працюють з дітьми, для отримання психологічної та юридичної допомоги. Представники цих організацій можуть увійти до складу комісії з розгляду випадку булінгу.

Нагадуємо, що всі звернення, які подаються, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження. (Стаття 20 Закону України "Про звернення громадян”).

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

До трагічних і непоправних наслідків призводить фізичне насильство та булінг. Якщо дитина поскаржилася на фізичне насильство, незалежно чи є це фактом булінгу чи ні, батькам необхідно звертатися до територіальних підрозділів Національної поліції із відповідною заявою для того, щоб останні з’ясували всі обставини та встановили факти.

Яка відповідальність дітей, неповнолітніх та дорослих передбачена за булінг читайте на сайті Освітнього омбудсмена.

Подати скаргу до освітнього омбудсмена щодо порушених прав учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, батьків, педагогічних та науково-педагогічних працівників) ви можете за

булінг

Процедура подання заяви про випадок булінгу (цькування) та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

Процедура подання заяви про випадок булінгу (цькування) та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

1. Якщо педагог або інший працівник закладу освіти (інший учасник освітнього процесу) став свідком булінгу, він інформує керівника закладу освіти у письмовій формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення дитини.

2. Учасником освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява, де вказується інформація щодо джерела її отримання:

• Постраждалий чи свідок булінгу (цькування);

• Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;

• Достовірна інформація від інших осіб.

та часу:

• Як довго триває;

• Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4. Наказом керівника закладу освіти по школі пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

5. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

6. Комісія на протязі однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

7. За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із заявою до органів Національної поліції України.

10. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

Заява щодо відсутності учня (учениці) на декількох уроках протягом дня

Директору Кам’янського НВК

Мініч Т.О.

(П.І.Б. батьків учня (учениці), клас)

__________________________

__________________________

__________________________

ЗАЯВА

Прошу Вас відпустити із занять мого сина (доньку)_________________

______________________________, учня (ученицю) ______ класу__________

(прізвище, ім’я) (дата)

__________________________________________________________________

(з яких уроків)

у зв’язку__________________________________________________________

(вказати причину)

Навчальний матеріал зобов’язуємося опрацювати самостійно.

З сином (донькою) проведена бесіда з охорони праці та безпеки життєдіяльності, відповідальність за безпеку життя дитини беру на себе.

______________ ___________________

Дата Підпис

Заява про зарахування до гуртка

Директору Кам’янського НВК

Мініч Т.О.

________________________________________________________________________

батька (матері) учня (учениці) _____ класу,

___________________________________,

д/а ___________________________________,

контактний телефон ____________________

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мого (мою) сина (дочку) _________________________,

учня (ученицю) _____ класу до гуртка ____________________________________________________________.

«___» _____________ 2019 р. _____________________

Директору Кам’янського НВК

Мініч Т.О.

________________________________________________________________________

батька (матері) учня (учениці) _____ класу,

___________________________________,

д/а ___________________________________,

контактний телефон ____________________

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мого (мою) сина (дочку) ______________________________________________________________,

учня (ученицю) _____ класу до гуртка _______________________________________________________________.

Медична довідка про дозвіл для занять дитини у спортивному гуртку додається.

«___» _____________ 2019 р. _____________________

Заява щодо тривалої відсутності учня (учениці) (1 день і більше)

Директору Кам’янського НВК

Мініч Т.О.

(прізвище, ім’я, по батькові

______________________________

батьків учня (учениці), клас)

______________________________

ЗАЯВА

Прошу дозволити моїй дитині _____________________________________ бути відсутньою (відсутнім) на заняттях у школі з ________________________

(дата)

по __________________ у зв’язку з ______________________________________

(дата)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальність за життя та безпеку дитини на цей час беру на себе.

Навчальний матеріал зобов’язуємося опрацювати самостійно.

______________ _________________

(дата) (підпис)

Про обмеження перебування неповнолітніх дітей у вечірній час на вулицях та в розважальних закладах без супроводу дорослих

З метою попередження злочинності як з боку дітей, так і проти них, стимулювання відповідальності батьків, законодавством України встановлено:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення:

"Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -

• тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн.).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

• тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";(850-1700 грн.)

2. Закон України "Про охорону дитинства":

"Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку".

У разі виявлення дитини в розважальному закладі чи в громадських місцях (парки, вулиці, території шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари, дискотеки, магазини з алкогольною продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП)!

Україна

Кам’янський Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

рокитнівської районної ради рівненської області

___________________________________________________________

Е-mailsсhool_kam@ukr.netкод ЄДРПОУ 39292930

34220, с.Камяне, вул.Шкільна, 1. Тел. 0988835251

НАКАЗ

13.09.2019

Про організацію роботи

педагогічного всеобучу батьків

у 2019-2020 н.р.

З метою тісного взаємозв’язку школи і сім’ї, формування батьківської педагогічної культури, задоволення потреби сучасної сім’ї у безперервному підвищення педагогічної культури, створення позитивного родинно-педагогічного середовища для розвитку дитини, налагодження взаємозв’язків батьків із соціальною виховною системою,

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з виховної роботи І.В.Бекер:

1.1.Забезпечити діяльність у школі педагогічного всеобучу батьків.

2 рази на семестр.

1.2.Спланувати роботу родинного всеобучу на основі застосування інноваційних форм та методів роботи з батьками.

1.3. Залучати до роботи батьківського всеобучу спеціалістів – лікарів, працівників органів внутрішніх справ, представників органів влади.

Постійно.

1.4. Відповідальними за підготовку і проведення педагогічного всеобучу призначити класних керівників 1-11 класів.

1.5. Куратором засідань призначити педагога-організатора Бурмаку Н.Й.

1.6. Забезпечити умови для проведення педагогічного всеобучу батьків та контроль за якістю його організації.

2.Класним керівникам і куратору занять:

2.1. Організувати діяльність по вивченню інтересів і запитів батьківської громадськості для створення та вдосконалення системи підвищення педагогічної культури батьків.

2.2. Застосовувати інноваційні форми проведення засідань, поєднувати лекційні форми з елементами бесіди, здійснювати педагогічний аналіз окремих випадків і ситуацій по вихованню дитини в сім’ї .

2.3. Забезпечити належний рівень підготовки та проведення занять педагогічного всеобучу, своєчасне оформлення матеріалів.

Постійно.

2.4. Вести постійну просвітницьку роботу серед батьківської громадськості, забезпечувати активну участь батьків у роботі педагогічного всеобучу.

Постійно.

3. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи І.В.Бекер

Директор НВК Т.О.Мініч

З наказом ознайомлені:

Бекер І.В.

Бурмака Н.Й.

Кiлькiсть переглядiв: 249

Коментарi