• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Моніторінгові дослідження

Моніторинг успішності по класах на кінець І семестру 2019 – 2020 н.р.

Клас

В

Д

С

Н

Як. % усп.

11

4

17

63

17

21

10

-

13

66

21

13

9

6

25

63

6

31

-

21

74

5

21

-

22

56

22

22

7

-

47

53

-

47

6

-

11

73

16

11

5

13

44

39

4

57

4

6

52

42

-

58

3

46

2

1

Довідка

про адаптацію учнів 5 класу до навчання

у І семестрі 2019 – 2020 навчального року

Відповідно до річного плану роботи школи на 2019 – 2020 навчальний рік протягом жовтня – листопада 2019 року у школі здійснювався класно – урочний контроль за процесом адаптації до нових умов навчання учнів 5 класу.

Адміністрація школи відвідала уроки у 5 класі, під час яких досліджувався рівень навченості та вихованості школярів.

У 5 класі навчається 24 учнів: 7 хлопців та 4 дівчини. Н Класний керівник – Жеребило Наталія Миколаївна.

Початок навчання учнів в основній школі є серйозним випробуванням для всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, педагогів, батьків. Труднощі, з якими стикаються учні 5 класу, пов’язані насамперед, з переходом на предметне навчання. Адже звичні вимоги одного чи кількох вчителів, змінилися великою кількістю вимог різних вчителів – предметників, зросло навчальне навантаження, застосовуються нові форми та методи навчання. Усе це впливає на успішність учнів, яка залежить як від їхніх індивідуальних особливостей та рівня готовності, так і від ефективності реалізації принципу наступності та перспективності між початковою та основною ланками освіти.

На поведінку та рівень знань учнів 5 класу впливають психічні та фізіологічні особливості. Оскільки у цей період нервова система дітей недосконала, деякі учні класу періодично стають роздратованими, збудженими, не здатними до самоконтролю.

Аналіз рівня знань дітей у І семестрі 2019 – 2020 навчального року показав, що відносно легко переступили поріг 5 класу Музика Ганна, Бурмака Аліна, Хільковець Аліна. Ці учні можуть досить детально переказувати текст, висловлюють власні думки і судження, дають оцінку своїм діям, досягненням, виявляють навчально-пізнавальну активність, самостійність.

Аналіз відвіданих уроків, контрольних робіт свідчить, що в оцінюванні навчальних досягнень у 5 класі, у порівнянні з початковою школою, є розбіжності . Четверо учнів продовжують навчатися на тому рівні, на якому і навчалися.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 класу (І семестр) у порівнянні з 4 класом (Річна)

Предмет

в

С

К – ть

К -ть

К -ть

К –ть

4 кл.

5 кл.

4 кл.

5 кл.

4 кл.

5 кл.

4 кл.

5 кл.

Українська мова

5

13

2

1

Математика

5

9

3

4

Англійська мова

5

5

12

1

Природознавство

3

8

12

2

Більшість учнів класу навчається на достатньому та середньому рівнях. Знизився рівень навчальних досягнень у порівнянні з підсумками початкової школи: з математики у Місюри Євгенія; з англійської мови у Місюри Євгенія; з природознавства Хільковець Марії, охрімчука Артемі, Налапка Богдана, Бурмаки Івана. Серед причин зниження успішності вчителі називають погану концентрацію уваги учнів, невміння себе контролювати, несистематичне виконання домашніх завдань. У той же час для деяких учнів характерне підвищення рівня навчальних досягнень, так Степанчук Ганна підвищила рівень знань у І семестрі 5 класу з української мови.

Кожній дитині вкрай важливо бути визнаною колективом та друзями. Зміна соціального середовища є складним моментом особистісного розвитку. Кожна дитина повинна самоствердитися, бути частиною колективу класу. Проведені соціометричні дослідження показали, що в класі є лідери (Бурмака Аліна, Колядич Поліна, Музика Ганна), яких діти обирали найчастіше.

Зміна вікового середовища також є причиною певних труднощів. У початковій школі вони були випускниками і вважалися найстаршими, а в основній стали наймолодшими. У 5 класі учні більше втомлюються.

Шкільну бібліотеку відвідують всі учні класу. Найактивнішими читачами є Воробей Вікторія, Денисовець Даша, Денисовець Олена, Кравчук Софія, Колядич Поліна, Лотуга Юлія, Степанчук Ганна. Основна частина літератури, яку опрацювали учні протягом вересня – листопада, відповідає навчальним програмам зарубіжної та української літератури: казки, легенди, міфи.

Виходячи з вище зазначеного можна вважати, що адаптація учнів 5 класу у 2019 – 2020 навчальному році пройшла задовільно.

За результатами вивчення стану адаптації учнів 5 класу в основній школі рекомендовано:

1. Вчителям-предметникам:

1.1 ураховувати вікові та індивідуальні психологічні особливості учнів 5 класу;

1.2 використовувати у своїй роботі принцип наступності між початковою та основною школою;

1.3 запобігати груповій критиці дитини або її діяльності, а також порівняння її помилок з успіхами інших учнів;

1.4 порівнювати якість роботи дитини тільки з її попередніми результатами;

1.5 надавати емоційну підтримку учням словами, поглядом, жестами; демонструвати віру в успіх дитини, акцентувати увагу на успіхах, перемогах;

1.6 підтримувати і заохочувати прояви активності в роботі на уроці у скутих, сором’язливих, тривожних дітей, підвищувати їхній статус у класі;

1.7 посилити мотиваційну складову уроку, впроваджувати у своїй роботі засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;

1.8 розвивати рефлексивні уміння учнів, формувати навички самоконтролю та самооцінки;

1.9 застосовувати різні види, форми та стратегії для залучення до співпраці батьків для вироблення однакових поглядів на процес розвитку, виховання та навчання.

2. Класному керівнику:

2.1 до 01 лютого 2020 року провести з учнями 5 класу тренінг «Твої однокласники – твоя друга сім’я»; постійно працювати над згуртуванням дитячого колективу;

2.2 будувати спілкування в некритичній формі, формуючи адекватну самоо цінку;

2.3 піднімати статус ізольованого та ігнорованого учня (давати доручення, стимулювати, схвалювати його досягнення, створювати умови для співпраці з однокласниками);

2.4 продовжувати співпрацювати з учителями-предметниками, батьками учнів, практичним психологом, бібліотекарем;

2.5 провести години спілкування, бесіди, ділові ігри, тренінги, пов’язані з школою і проблемами вихованців, направлені на формування впевненої пове дінки, подолання агресивності та грубої поведінки.

3. Практичному психологу продовжувати психолого-педагогічний супровід п’ятикласників.

4. Шкільному бібліотекарю у лютому-березні 2020 року провести бібліотечні уроки в 5 класі щодо заохочення учнів до позакласного читання.

5. Заступникам директора продовжити спостереження за умовами адаптації учнів 5 класу.

Заступник директора з навчально – виховної роботи О.В.Музика

Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi