• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Передовий педагогічний досвід

Банк даних про вивчення, узагальнення та поширення ППД

№з/п

ПІП вчителя

№ наказу про вивчення

Тема досвіду

№ наказу про узагальнення

Термін вивчення

№ наказу про поширення

Форма узагальнення

1

Мініч М.С.

Наказ №140 від 11.09.12р.

Активно – ігрові форми в навчанні молодших школярів»

Наказ №15 від 20.02.13р.

2012-2013

Посібник

2

Кривушенко Р.П.

Наказ №140 від 11.09.12р.

Розвиток інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу учнів у процесі дослідницької діяльності

Наказ №39 від 21.05.14р.

2012-2014

Посібник

3

Буза С.М.

Наказ №140 від 11.09.12р.

Розвиток самостійності учнів у навчально – пізнавальній діяльності

Наказ №39 від 21.05.14р.

2012-2014

Посібник

4

Троханенко В.М.

Наказ №13 від05.02.13р.

Метод проектів, як засіб активізації пізнавальної активності на уроках географії та біології

Наказ №8 від 11.02.14р.

2013-2014

Посібник

5

Музика О.В.

Наказ № 120 від 05.09.16р.

Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів

Наказ №219 від 16.12.17р.

2016-2017

Наказ №219 від 16.12.17р.

Посібник

6

Бекер І.В.

Наказ № 120 від 05.09.16р.

Розвиток комунікативних здібностей з використання інтерактивних методів навчання англійської мови

Наказ №219 від 16.12.17р.

2016-2017

Наказ №219 від 16.12.17р.

Реферат

Україна

Кам’янський Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

рокитнівської районної ради рівненської області

___________________________________________________________

Е-mailsсhool_kam@ukr.netкод ЄДРПОУ 39292930

34220, с.Камяне, вул.Шкільна, 1. Тел. 0988835251

НАКАЗ

08.09.2019 №

Про вивчення й узагальнення
передового педагогічного досвіду

Згідно з перспективним планом роботи школи на 20 -20 навчальний рік, з метою поширення передового педагогічного досвіду

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад комісії з вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів математики Бурмаки Н.О. з питання «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математик за допомогою гри», початкових класів Воробей О.В. «Активізація розумової діяльності у навчанні молодших школярів», англійської мови Коханевич С.Г. «Викладання сучасної англійської мови на основі інтеграції та моделювання навчального процесу» у складі:

Мініч Т.О. – голова комісії, директор школи;

Музика О.В. – заступник голови, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Члени комісії:

Бекер І.В. – заступник директора з виховної роботи;

Мініч Т.М. – практичний психолог школи.

2. Затвердити план заходів з організації вивчення і узагальнення педагогічного досвіду Бурмаки Н.О., Коханевич С.Г., Воробей О.В.( додаток1).

3. Членам комісії здійснювати вивчення та узагальнення досвіду роботи учителя математики Бурмаки Н.О., учителя початкових класів Воробей О.В., вчителя англійської мови Коханевич С.Г. за такими критеріями: актуальність, теоретична основа, новизна, відповідність сучасним досягненням педагогіки, доказовість, висока результативність і ефективність, стабільність, практичне значення, оптимальність, цілісність та рівень оформлення досвіду.

4. Узагальнені матеріали педагогічного досвіду учителя математики Бурмаки Н.О., учителя початкових класів Воробей О.В., вчителя англійської мови Коханевич С.Г. обговорити на засіданні педагогічної ради (квітень 2020 року).

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи музику О.В.

Директор школи Т.О.Мініч

З наказом ознайомлені:

Музика О.В.

Бекер І.В.

Бурмака Н.О.

Коханевич С.Г.

Воробей О.В.

Додаток до наказу

від 08.09.2014 №242

План роботи

з вивчення й узагальнення педагогічного досвіду вчителя біології Мільченко Світлани Вікторівни

з проблеми «Розвиток творчого потенціалу учнів під час викладання біології засобами інноваційних технологій».

Зміст заходів

Термін

І. Організаційна робота

1. Обговорити на засіданні методичної ради школи план вивчення і узагальнення ПД учителя біології з проблеми «Розвиток творчого потенціалу учнів під час викладання біології засобами інноваційних технологій»

Вересень

2. Скласти списки рекомендованої літератури, журнальних, газетних статей з теми досвіду роботи вчителя.

Вересень

ІІ. Вивчення досвіду.

1. Вивчити систему роботи вчителя біології Мільченко С.В.:

1.1. Відвідати уроки, курси за вибором, які проводить учитель. У процесі відвідування уроків особливу увагу звернути на реалізацію принципів навчання на уроках, уміння творчо підходити до аналізу певних ситуацій, рівень самостійної роботи учнів на уроках, організацію навчально-виховного середовища і його вплив на учнів, використання форм і методів роботи, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.

1.2. Проаналізувати документацію, яку веде вчитель (календарні плани, поурочні плани, класні журнали).

1.3. Ознайомитися з системою роботи учителя біології з питань самоосвіти.

1.4. Ознайомитися з дидактичними, методичними, інструктивними матеріалами, які характеризують досвід роботи вчителя.

1.5. Провести співбесіду з учителем Мільченко С.В., її учнями з питань використання на уроках інноваційних технологій та розвитку творчого потенціалу учнів.

Вересень-грудень

2. Розробити пропозиції для вчителя щодо підготовки до узагальнення досвіду.

Грудень

3. Проаналізувати результативність участі учнів Мільченко С.В. в предметних олімпіадах, конкурсах.

Грудень

ІІІ. Узагальнення і оформлення досвіду.

1. Систематизувати зібраний матеріал з досвіду роботи вчителя біології, допомогти вчителю у підготовці матеріалів до друку.

Грудень

2. На засіданні методичної ради школи розглянути підсумки вивчення досвіду роботи вчителя.

Січень 2015 року

3. Видати наказ по школі про підсумки вивчення досвіду роботи вчителя біології Мільченко С.В. з проблеми «Розвиток творчого потенціалу учнів під час викладання біології засобами інноваційних технологій».

Січень

4. Результати вивчення ПД обговорити на засіданні методичного об’єднання вчителів природничих наук.

Квітень - травень

ІV. Поширення та впровадження досвіду.

1. Організація взаємовідвідування уроків вчителя з метою взаємообміну досвідом роботи з проблеми впровадження інноваційних технологій та розвитку творчого потенціалу учнів.

Протягом року

2. Проведення майстер-класу учителя біології Мільченко С.В. «Панорама педагогічних досягнень» з проблеми «Розвиток творчого потенціалу учнів під час викладання біології засобами інноваційних технологій».

Квітень-травень

3. На засіданнях шкільних методичних об’єднань обговорити впровадження досвіду роботи учителя біології Мільченко С.В. учителями школи.

Квітень-травень

Україна

Кам’янський Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

рокитнівської районної ради рівненської області

___________________________________________________________

Е-mailsсhool_kam@ukr.netкод ЄДРПОУ 39292930

34220, с.Камяне, вул.Шкільна, 1. Тел. 0988835251

НАКАЗ

06.09.2019 №

Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, рекомендацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, перспективного плану роботи Кам’янського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» на 2016-2020 роки, рекомендацій серпневої конференції освітян району, на основі аналізу якісного складу педагогічних кадрів, підвищення їх компетентності, широкого впровадження досягнень педагогічної науки та досвіду, нових технологій, враховуючи діагностичний аналіз, з метою підвищення кваліфікації і професійної майстерності педагогічних кадрів у міжатестаційний період

НАКАЗУЮ:

1. Організувати роботу закладу у 2019-2020 навчальному році на виконання ІІІ етапу науково-методичної проблемної теми «Створення інноваційного простору для формування здорової, інтелектуальної, соціально – активної, творчої особистості».

2. Затвердити методичну раду методичного кабінету (додаток 1).

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та призначити керівників (додаток 2).

4. Забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, надавати допомогу у визначенні теми та підготовці докурсових і післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

Згідно плану-графіку

5. Упродовж 2019-2020 навчального року:

5.1. Провести шкільний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (номінації зарубіжна література, історія, образотворче мистецтво, початкова освіта, хімія, впровадження педагогічного досвіду та матеріального стимулювання творчих педагогічних працівників. Здійснювати науково–методичний супровід підготовки до участі у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020».

Грудень-січень

5.2. Вивчати педагогічну діяльність в міжатестаційний період учителів, які атестуються у 2020 році.

жовтень-березень

5.3. Активізувати видавничу діяльність педагогічних працівників школи.

Упродовж навчального року

5.4. Забезпечити проведення представницьких педагогічних заходів:

Декади педагогічної майстерності вчителів, які атестуються

лютий

5. забезпечити участь у конкурсі – яр марці педагогічної творчості у номінаціях:

Січень

6. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Музиці О.В.:

6.1. Організувати методичну роботу з усіма категоріями педагогічних працівників, виходячи з Національної доктрини освіти України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з урахуванням рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників.

6.2. Забезпечити дієвість системи методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх фахового рівня в міжатестаційний період (організувати роботу МО, стажування, консультування, наставництво, взаємоаналіз відвіданих уроків).

Упродовж навчального року

6.3 Широко практикувати діагностику, моніторинг при вивченні стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, рівня фахової майстерності і компетентності кадрів, виявлення позитивного досвіду обдарованих, талановитих дітей.

Упродовж навчального року
6.4. Визначити консультаційні методичні дні для педагогічних працівників з метою забезпечення безперервної системи післядипломної педагогічної освіти:

понеділок

вчителі іноземних мов, хімії, біології

вівторок

керівники загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі зарубіжної літератури, української мови та літератури, педагоги-організатори, бібліотекарі шкільних бібліотек

середа

заступники директорів з виховної роботи, вчителі музики, образотворчого мистецтва, художньої культури, географії, основ здоров’я, фізичної культури

четвер

вчителі трудового навчання, захисту Вітчизни, керівники гуртків та позашкільних установ, початкових класів, вихователі груп продовженого дня, дошкільні працівники, суспільних дисциплін

п'ятниця

заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі інформатики, математики, фізики, практичні психологи та соціальні педагоги

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Музику О.В.

Директор НВК Т.О.Мініч

З наказом ознайомлена О.В.Музика

Кiлькiсть переглядiв: 1050

Коментарi